voor inwoners, met gemeenten

Welke vormen van behandeling zijn er?

Niet elke vorm van traumabehandeling is voor iedereen geschikt. Zie hieronder welke behandeling goed bij jou/jouw cliënt past.

MethodeHoe werkt het?
EMDRDe therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Andere varianten zijn het horen van tikjes, oogbewegingen, buzzers, etc.
Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. Op deze manier wordt de onverwerkte gebeurtenis op een gecontroleerde manier verwerkt.
Voor meer informatie kijk op: www.emdr.nl
Write JuniorDe therapeut schrijft samen met het kind het verhaal van het trauma op de computer, met jongere kinderen worden tekeningen naast de tekst gebruikt.
Door de heftigheid van het trauma is de gebeurtenis vaak niet goed in het geheugen van het kind opgeslagen, waardoor het kind er nog last van heeft onder andere in de vorm van herbelevingen. Tijdens de therapie wordt het verhaal van de traumatische gebeurtenis in een veilige situatie, namelijk de therapie, weer “gereconstrueerd”, zodat het nu wel goed in het geheugen kan worden opgeslagen.

Door het meemaken van zo een heftige gebeurtenis kan een kind ook andere, vaak negatieve gedachten krijgen over zichzelf, over andere mensen of de wereld. De therapeut gaat samen met het kind die gedachten onderzoeken, en verandert de gedachten op een meer functionele manier. Samen met het kind wordt bekeken op welke manier hij tegen de traumatische ervaringen aan kan kijken, zodat het kind weer gevoel heeft controle over zijn leven te krijgen.
Een ander belangrijk onderdeel is het laten lezen van het verhaal aan andere mensen die voor het kind belangrijk zijn . Door het positieve commentaar dat het kind krijgt van bijvoorbeeld zijn ouders, voelt hij zich extra gesteund en gehoord.
Voor meer informatie, kijk op: www.writejunior.nl
Lichaamsgerichte (trauma) psychotherapie Lichaamsgerichte (trauma) psychotherapie is een ervaringsgerichte psychotherapie. We richten de aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. De nadruk ligt niet op het vertellen of herinneren van de traumatische gebeurtenis(sen), maar vooral op het vinden van nieuwe manieren om beter om te gaan met de opgeroepen prikkels en traumaresponsen in het huidige leven.
We helpen het zenuwstelsel de vastgezette energie van het oude trauma te ontladen. We leren de hersenen om minder snel ‘aan te slaan’ en langs nieuwe wegen te functioneren. Het repareert het zenuwstelsel naar optimaal functioneren, door ons te helpen onze fysieke activatie en heftige emotionele reacties te leren reguleren. Ook worden verbanden gelegd tussen leefomstandigheden van vroeger en ontstane patronen en richten we ons op transformatie van niet functionele overtuigingen naar functionele overtuigingen.

Dit traumawerk is subtiel en werkt met veel respect voor onze menselijke reacties op nare omstandigheden. Het therapieproces laat zich niet beschrijven in een protocol; het is maatwerk en ontvouwt zich in het moment door nauwgezette observatie en afstemming van de therapeut op de cliënt.