voor inwoners, met gemeenten

Als u belt met Veilig Thuis krijgt u een medewerker aan de lijn die goed naar uw zorgen luistert en vragen stelt. Veel bellers tobben al lang met hun zorgen en hebben zelf al van alles geprobeerd. De medewerker luistert en helpt om uw verhaal samen met u op een rij te zetten. Hij (of zij) beantwoordt vragen, geeft advies en kijkt samen met u of er hulp nodig is.

Als duidelijk is wat er aan de hand kan zijn, bespreekt de medewerker met u wat u zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Samen met u kijken we of er professionele hulp nodig. Is dat het geval dan denkt Veilig Thuis met u mee hoe deze hulp te organiseren, zoveel mogelijk in de buurt van en met de mensen om wie het gaat.

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig om te bepalen of de veiligheid van betrokkenen inderdaad in het geding is. In dat geval onderzoekt Veilig Thuis de zorgen om vast te stellen wat er aan de hand is en om te bepalen wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.

Als u in contact bent (geweest) met Veilig Thuis heeft u rechten. Op deze pagina leest u hier meer over.

Of bekijk de folder ‘Privacy en rechten’.