voor inwoners, met gemeenten

U heeft recht op een afschrift van uw dossier of specifieke stukken, zodat u kunt zien welke informatie over u in uw dossier zijn opgenomen. Verder heeft u recht op de gegevens in het dossier van uw kind als uw kind jonger dan zestien jaar is (en als u gezag heeft). Veilig Thuis heeft vier weken de tijd om te voldoen aan uw verzoek.

Kinderen hebben recht om een afschrift te krijgen van hun dossier of informatie die over henzelf gaan, in principe vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen kind én ouders (met gezag) vragen om de stukken uit het dossier. Vanaf zestien jaar heeft alleen het kind zelf recht op informatie uit het dossier en daar een afschrift van te ontvangen.

Een ouder zonder gezag heeft geen recht op een afschrift van het dossier van zijn of haar kinderen. Wel mag een ouder zonder gezag vragen om belangrijke informatie over zijn of haar kind te ontvangen.

Op deze regels bestaan uitzonderingen. We moeten rekening houden met de belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kind. Soms betekent dit dat we niet alle of geen stukken uit het dossier verstrekken. In dat geval zullen we aan u uitleggen dat we rekening hebben gehouden met de belangen van een ander. Als u het niet eens bent met de beslissing over de stukken die u wel of niet krijgt uit uw dossier, kunt u bezwaar maken tegen ons besluit.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om dossierinzage met afschrift aan te vragen.

LET OP, BETREFT REGIO GOOI EN VECHTSTREEK (Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum , Huizen, Blaricum , Laren NH)