voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Bij ons kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen; jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. We bieden hulp, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Hiermee bieden we  perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Voor advies en hulp voor uzelf en/of een ander kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.
Is er sprake van een onveilige situatie of een crisis en heeft u direct hulp nodig? Bel dan met 112.
Als het even kan wachten bel dan gratis met Veilig Thuis 0800-2000.
De Crisisdienst van Veilig Thuis is ook na kantooruren bereikbaar via hetzelfde gratis nummer 0800-2000.

U krijgt altijd een hulpverlener aan de lijn die aandachtig naar uw verhaal luistert. Samen wordt bekeken wat er op dat moment nodig is.

Uiteraard kunt u ook anoniem contact met ons opnemen.