voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis heeft de maatschappelijke opdracht om burgers te adviseren en te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Om deze opdracht goed te vervullen zijn wij bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken de gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Bij ons kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Het kan zijn dat u een situatie zo onveilig vindt, dat u na een advies besluit de hulp van Veilig Thuis in te roepen.

Op basis van de informatie die wij krijgen van u, de direct betrokkenen zelf en eventueel betrokken professionals doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals:

  • Direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen;
  • Zorgen dat het gezin of de volwassene bij de juiste hulp terecht komt (gemeente, maatschappelijk werk, jeugdhulp etc.);
  • Overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders/kinderen/volwassenen om de hulp beter aan te laten sluiten;

Voor advies en hulp voor uzelf en/of een ander kunt u contact opnemen met Veilig Thuis via het gratis nummer 0800-2000. De Crisisdienst van Veilig Thuis is ook na kantooruren bereikbaar via hetzelfde gratis nummer 0800-2000. U krijgt altijd een hulpverlener aan de lijn die aandachtig naar uw verhaal luistert. Samen wordt bekeken wat er op dat moment nodig is. Uiteraard kunt u ook anoniem contact met ons opnemen.

Is er sprake van een onveilige, levensbedreigende situatie of crisis en heeft u direct hulp nodig? Bel dan met 112.

In gesprek met Veilig Thuis