voor inwoners, met gemeenten
Veelgestelde vragen

Stap 1: Wij luisteren naar uw verhaal
Heeft u vragen over huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bel dan met ons. U krijgt een medewerker aan de telefoon die aandachtig naar uw verhaal luistert.

Stap 2: U krijgt advies
Wij zetten alle besproken punten op een rij, beantwoorden de vragen en geven advies. Er wordt gekeken naar uw wensen en mogelijkheden: wij bieden advies op maat.

Stap 3: Wij zoeken samen hulp
Tenslotte wordt er samen met u gekeken welke professionele hulp er nodig is. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp meteen organiseren. Wij werken nauw samen met overige instanties in de regio. U wordt, als dat mogelijk en wenselijk is, gekoppeld aan een instantie die op korte termijn een afspraak met u maakt om samen aan uw hulpvragen te werken.

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms moet eerst uitgezocht worden of er wel sprake is van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Dan gaat Veilig Thuis met u de zorgen bespreken en samen met u kijken wat er nog meer nodig is om alle informatie in kaart te brengen. Het uitgangspunt is dat Veilig Thuis alle stappen die er genomen moeten worden in samenwerking met u doet. Lukt dat niet dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, wanneer dit nodig is voor de veiligheid van kinderen of volwassenen. Als u twijfelt, bel dan anoniem voor advies. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.

U kunt ons veilig bellen
Ons gratis telefoonnummer, 0800-2000, is afgeschermd en daardoor niet terug te vinden op uw telefoonrekening. Ook achteraf zal niemand weten dat u ons heeft gebeld. Let er wel op dat u het laatst gebelde nummer uit het geheugen van uw (mobiele) telefoon wist. Als u dat wilt of als dat nodig is, kunt u anoniem blijven.

Wanneer u een persoonlijk gesprek heeft met een medewerker van Veilig Thuis worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. De medewerkers verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk hulp te bieden. Er wordt alleen een digitaal dossier aangelegd. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is verplicht om zorgvuldig met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Uw digitale dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening na 15 jaar vernietigd. Wanneer er sprake is van (vermeend) seksueel misbruik, zullen wij uw dossier langer bewaren. U kunt een schriftelijk verzoek tot eerdere vernietiging doen. Dit verzoek wordt ingewilligd als er in de toekomst geen belang meer bestaat bij bewaring van uw gegevens. Het verzoek dient per brief te worden gedaan. Binnen drie maanden ontvangt u het besluit op uw verzoek.

Iedere cliënt, ook een kind van 12 jaar of ouder, mag gebruik maken van het recht om inzage te krijgen in de eigen gegevens. Het inzien van de gegevens kan alleen in aanwezigheid van de (ex-) hulpverlener. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage vragen in de gegevens van hun kind tot deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat u als ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de cliëntgegevens mag inzien.

Als u het niet eens bent met één van de gegevens of verslagen in uw dossier, heeft u het recht om uw aanvullingen en/of opmerkingen eraan toe te voegen. U dient dit verzoek schriftelijk in te dienen. U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend.

Huiselijk geweld kan vele vormen aannemen. Vaak is er sprake van een combinatie van deze vormen. Huiselijk geweld kan ook voorkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang. Voorbeeld van huiselijk geweld zijn:

Lichamelijk geweld
Mishandeling, slaan, stompen, duwen, schoppen, aan haren trekken, steken met een mes, toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, doodslag, moord enz.

Geestelijk geweld en/of verwaarlozing
Dreigen met fysiek geweld, geestelijke terreur, kleineren, uitschelden, intimideren, dreigen kinderen af te pakken, paspoort verstoppen, vernielen eigendommen enz. Het is vaak gericht op het creëren van angst, paniek of afhankelijkheid.

Seksueel geweld
Seks afdwingen, ongewenste intimiteiten en verkrachting binnen een relatie, seksuele kindermishandeling en gedwongen prostitutie enz.

Belaging (stalking)
Volgen, bespieden of opwachten van partners of ex-partners die daar geen weet van hebben of daar niet van gediend zijn. Dit kan ook via social media.

Financiële uitbuiting
Afhandig maken van bijvoorbeeld geld, sieraden of andere bezittingen, onvoldoende middelen geven om (zelfstandig) te leven.

Schending van grondrechten
Iemand geen privacy gunnen, bezoek wegsturen, post achterhouden, iemand opsluiten en verbieden of beletten (alleen) naar buiten te gaan.