voor inwoners, met gemeenten
Vragen over de chatfunctie

De chat is bedoeld voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Professionals willen wij vragen de chat niet te gebruiken, maar te bellen met het telefoonnummer van Veilig Thuis.

Wij willen een extra laagdrempelige mogelijkheid bieden om met ons in contact te komen. Een manier die onder andere in tijden van corona meerwaarde kan hebben. Bellen kan immers lastig zijn als je met elkaar thuis zit.

Bellen kan soms lastig zijn als je met elkaar thuis bent. Ook vinden sommige mensen het lastig om de telefoon te pakken om advies te vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling. Een chat kan in dat geval een middel zijn om toch met een medewerker van Veilig Thuis in contact te komen.

Tijdens de corona-maatregelen kijken we naar het gebruik van de chat. Na een evaluatiefase wordt gekeken of we de chat blijvend willen

 

Ja, de chat is bij alle 26 Veilig Thuis organisaties beschikbaar.

Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur chatten met Veilig Thuis. Op alle andere momenten kan je ook bellen met Veilig Thuis via 0800 2000.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om ’s avonds te chatten met alle Veilig Thuis organisaties.

De medewerkers zijn deskundig in het meedenken en adviseren in situaties van huiselijk geweld. De medewerkers die achter de chat zitten, zijn getraind in het voeren van een chatgesprek.

Je kunt de chat gebruiken om een advies te vragen aan Veilig Thuis op het moment dat jij (of iemand in je omgeving) te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Wil je een melding doen? Dan vragen we je om te bellen via 0800 2000.

Er is een ‘pop-up’ op de website beschikbaar, zodat je kunt zien of de chat geopend of gesloten is. Als de chat geopend is, kan je op de knop ‘Start de chat’ klikken.

Er wordt dan een aanmeldformulier geopend. Het chatten met Veilig Thuis is volledig anoniem. We hebben alleen een ‘Nickname’ (bijnaam) van jou nodig en de regio waarmee je wilt chatten om je met de juiste medewerkers te kunnen verbinden. Eventueel kun je alvast een aantal extra vragen beantwoorden. Op het moment dat je klikt op ‘Start de chat’, wordt verbinding gezocht met een beschikbare chatmedewerker. Je kunt zien wanneer jij aan de beurt bent.

Je ziet bovenin het scherm altijd met wie je aan het chatten bent. Als je klaar bent met chatten, klik je eenvoudig op het kruisje rechtsboven in het scherm. Als je per ongeluk op het kruisje bovenin het scherm hebt gedrukt, is dat geen probleem, het is altijd mogelijk om terug te gaan naar het chatgesprek.

Het is mogelijk om met een medewerker van de eigen Veilig Thuis organisatie te chatten. Zorg er dan wel voor dat je bij het starten van de chat de juiste regio aanklikt.

Als er een (dreigend) incident plaatsvindt, vragen we je telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis via 0800 2000 of te bellen met 112.

Het chatten met Veilig Thuis is 100% anoniem. Wij weten niet wie je bent en dit hoef je ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te leiden naar jou als persoon. Veilig Thuis maakt in haar systeem anoniem een registratie van het advies dat je hebt gekregen.

Veelgestelde vragen over Veilig Thuis

Ons gratis telefoonnummer, 0800-2000, is afgeschermd en daardoor niet terug te vinden op uw telefoonrekening. Ook achteraf zal niemand weten dat u ons heeft gebeld. Let er wel op dat u het laatst gebelde nummer uit het geheugen van uw (mobiele) telefoon wist. Als u dat wilt of als dat nodig is, kunt u dus volledig anoniem blijven.

Stap 1: Wij luisteren naar uw verhaal
Heeft u vragen over huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling? Bel dan met ons. U krijgt een medewerker aan de telefoon die aandachtig naar uw verhaal luistert.

Stap 2: U krijgt advies
Wij zetten alle besproken punten op een rij, beantwoorden de vragen en geven advies. Er wordt gekeken naar uw wensen en mogelijkheden: wij bieden advies op maat.

Stap 3: We kijken samen of melden bij Veilig Thuis nodig is
Het kan zijn dat u een situatie zo onveilig vindt, dat u na het advies besluit dat hulp van Veilig Thuis nodig is. Veilig Thuis zal dan samen met u een melding maken en indien u dat wenst bespreken of anoniem blijven mogelijk is. Op basis van de informatie die wij krijgen van u, de direct betrokkenen zelf en eventueel betrokken professionals doet Veilig Thuis vervolgens wat nodig is, zoals:

  • Direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen;
  • Zorgen dat het gezin of de volwassene bij de juiste hulp terecht komt (gemeente, maatschappelijk werk, jeugdhulp etc.);
  • Overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders/kinderen/volwassenen om de hulp beter aan te laten sluiten.

Huiselijk geweld kan vele vormen aannemen. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld kan ook voorkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.
Voor meer informatie, klik hier.

Iedere cliënt, ook een kind van 12 jaar of ouder, mag gebruik maken van het recht om inzage te krijgen in de eigen gegevens. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage vragen in de gegevens van hun kind tot deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat u als ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de cliëntgegevens mag inzien.

Als u het niet eens bent met één van de gegevens of verslagen in uw dossier, heeft u het recht om uw aanvullingen en/of opmerkingen eraan toe te voegen. U dient dit verzoek schriftelijk in te dienen. U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend.

U kunt een verzoek tot inzage van uw dossier hier doen.

Wanneer u voor een anoniem advies belt met Veilig Thuis worden er geen gegevens opgeslagen van u of van degene waar u over belt. Wel zal het gesprek worden geregistreerd op een door u zelf gekozen naam (dit kan uw eigen naam of een fictieve naam zijn). Op deze manier kunnen wij eerdere adviezen terug vinden indien u nog een keer belt. Het is dus belangrijk dat u zelf goed onthoudt onder welke naam u een advies laat registreren. (Anonieme) adviezen komen niet in het dossier van cliënten terecht, ook niet als u later toch besluit een melding te willen doen.

Wanneer er een melding bij Veilig Thuis is gedaan over u of uw gezin, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier, tezamen met belangrijke documenten (zoals de melding) en aantekeningen van de gesprekken die met u zijn gevoerd door Veilig Thuis. De medewerkers verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk hulp te bieden. Er wordt alleen een digitaal dossier aangelegd. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is verplicht om zorgvuldig met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan. Niet iedereen kan zomaar uw dossier opvragen bij Veilig Thuis, dat kan alleen uzelf. Zie hiervoor de vraag ‘kan ik mijn dossier inzien’.

Voor het vragen van (anoniem) advies en het doen van een melding is geen wachtlijst, dit kan altijd. Bel gratis met 0800-2000 voor advies, ondersteuning of het maken van een melding.

Wanneer er een melding bij Veilig Thuis over u of uw gezin is gedaan, kan het even duren voordat er een vaste medewerker beschikbaar is. Wel wordt u er altijd van op de hoogte gebracht als er een melding over u of uw gezin is gedaan en of Veilig Thuis besluit wel of niet betrokken te blijven.

Nee, Veilig Thuis kan geen woning regelen en heeft ook geen samenwerkingsafspraken met de woningbouw of een andere woningcoöperatie. Wanneer er sprake is van ernstig (fysiek) huiselijk geweld en de directe veiligheid in het geding is, kan Veilig Thuis wel met u kijken of er mogelijkheden binnen het netwerk zijn voor opvang of een screening vrouwenopvang met u doen.