voor inwoners, met gemeenten

Als u ondersteuning wilt bij de klachtenprocedure of meer informatie over de klachtmogelijkheden, kunt u ook contact opnemen met het Advies en Klachtbureau Jeugdzorg (AKJ). Als u een klacht heeft kan het AKJ u als vertrouwenspersoon hierin bijstaan. Het AKJ is bereikbaar op www.akj.nl of telefonisch via 088-5551000.

Hoe wilt u uw klacht indienen?

Via onderstaand klachtenformulier

Om contact met u te kunnen opnemen, is het nodig dat u een telefoonnummer en/of e-mailadres invult.
Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw klacht.

Telefonisch

U belt met de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis via het centrale nummer van Regio Gooi en Vechtstreek: (035) 692 64 44.

Per post

U richt uw schriftelijke klacht aan:

  • Regio Gooi en Vechtstreek, Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum
    (postzegel is niet nodig)

Klachtenformulier

Met dit formulier dient u een klacht in tegen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.
Alle vragen in dit formulier zijn verplicht.

Klachtenregelingen

Voor de klachtenregelingen verwijzen wij u naar de website van Regio Gooi en Vechtstreek waar Veilig Thuis onderdeel van uitmaakt.