voor inwoners, met gemeenten

U mag onze gesprekken opnemen. U vertelt dat u het gesprek opneemt aan het begin van het gesprek. U vraagt of iedereen het goed vindt dat u opnames maakt als er meer mensen bij het gesprek zijn. Dit zijn de regels van de Nationale ombudsman

Uw gesprekspartner mag altijd vragen of hij/zij een kopie mag hebben van de opnames.

U mag deze opnames alleen voor uzelf gebruiken. U kunt de opnames terugluisteren als u wilt weten wat er precies is gezegd of wanneer u een overleg heeft met uw advocaat. U mag de opnames niet openbaar maken zonder toestemming van uw gesprekspartner. Maakt u de opnames toch openbaar? Bijvoorbeeld door de opnames op sociale media te zetten? Dan heeft dit gevolgen. We kunnen dan bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie.

We kunnen besluiten dat u geen opnames mag maken. Bijvoorbeeld als de opnames gevolgen hebben voor de privacy van een van de gesprekspartners. Of wanneer u eerder misbruik hebt gemaakt van een opname. We laten dit dan aan u weten.