voor inwoners, met gemeenten

We laten het aan u weten als iemand een melding over u doet. Dit doen we zo snel mogelijk. U mag weten wie de melder is als diegene dat ook goed vindt. Soms weet u dus niet wie zich zorgen over u maakt.

We verzamelen informatie als iemand een melding over u doet. Dit mag ook zonder uw toestemming. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adres
  • Uw burgerservicenummer
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

In de Basisregistratie Personen (BRP) controleren we of deze informatie klopt. De BRP is een systeem van de gemeente waar de gegevens van alle mensen die in Nederland ingeschreven staan instaan. Daarna slaan wij deze informatie over u op. We bewaren dezelfde informatie over de mensen die betrokken zijn bij de melding. Denk hierbij aan uw (ex)partner of uw kinderen.

Tenslotte bewaren we de melding over u. Al deze informatie bewaren we maximaal 20 jaar in ons computersysteem.

Als het nodig is, vragen we of u bekend bent bij andere organisaties zoals gemeente, politie en Raad voor de Kinderbescherming.

Wij halen ook informatie uit een gesprek met u (en de andere direct betrokkenen). De direct betrokkenen zijn de mensen die bij de melding betrokken zijn. In dit gesprek horen we uw mening en de mening van de direct betrokkenen over de melding. Na dit gesprek bewaren we deze informatie.

We mogen de informatie over u aan andere professionals of organisaties geven. We geven dan de informatie over u die wij hebben opgeslagen en uw contactgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld als een andere hulpverlener u verder helpt met uw situatie. Zo kan deze persoon de hulp met u bespreken. Het kan ook zijn dat Veilig Thuis verder met u in gesprek gaat. Zie daarvoor de folder ‘In gesprek met Veilig Thuis’