voor inwoners, met gemeenten

We verzamelen informatie als u een melding doet. We bewaren dan de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

We noteren soms ook uw functie en werkgever. Dit doen we als u vanuit uw werk meldt. Bijvoorbeeld als u docent of arts bent. We bewaren de informatie maximaal 20 jaar in ons computersysteem.

Heeft u de melding via de post of via een e-mail gedaan? Dan bewaren we uw tekst. Heeft u een melding gedaan via de telefoon? Dan maakt een van onze medewerkers een samenvatting. U mag vragen of de medewerker deze samenvatting aan u voorleest of naar u opstuurt. We vinden het namelijk belangrijk dat we uw melding goed opschrijven.

U en de mensen waarover u iets meldt mogen informatie bekijken. U mag zelf alleen uw melding bekijken. U mag de melding dan aanvullen of verbeteren. De mensen waarover u een melding doet mogen ook uw melding bekijken. Maar zij mogen ook de verdere informatie die wij bewaren bekijken. Bijvoorbeeld de informatie over de hulp die zij krijgen.

We mogen de informatie uit uw melding ook met andere hulpverleners delen. Denk hierbij aan een huisarts of een psycholoog. Zij helpen de mensen over wie u heeft gemeld dan verder met hun situatie.

We verzamelen ook informatie over u als u anoniem wilt blijven. Dit is dezelfde informatie als wanneer u wel bekend wilt zijn, maar uw identiteit blijft alleen bij ons bekend. We delen uw persoonsgegevens niet met anderen. We bewaren uw persoonsgegevens in een beschermd deel van ons systeem. Alleen onze medewerkers mogen dit deel bekijken. Dit is nodig zodat we contact met u op kunnen nemen als we nog vragen hebben en om u een terugkoppeling te kunnen geven over het besluit dat Veilig Thuis neemt over het vervolg.