Fusie Weesp-Amsterdam

Op 24 maart 2022 fuseert de gemeente Weesp bestuurlijk met de gemeente Amsterdam en vormt vanaf die datum samen met Driemond het stadsgebied Weesp. Vooruitlopend op die herindeling heeft Regio Gooi en Vechtstreek afspraken gemaakt met Weesp en Amsterdam over de overdracht van taken en bevoegdheden.

De taken van Veilig Thuis gaan per januari 2022 over van de regio Gooi en Vechtstreek naar de regio Amsterdam/Amstelland. Lopende dossiers worden in 2022 afgehandeld door Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

Voor professionals uit Weesp betekent dit dat vanaf 1 januari 2022 alle nieuwe vragen om advies en/of meldingen worden behandeld door Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Meer informatie kunt u hier vinden. Als u voor Weesp wilt melden, dan graag eerst telefonisch overleg met een medewerker van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Tel: 020 -7983798. Daarna kunt u hier melden.
Meer informatie voor professionals

Voor inwoners van de gemeente Weesp: U kunt Veilig Thuis blijven bereiken voor advies en melding via het gratis landelijke nummer 0800 – 2000, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Hoe zit het met de overdracht van gegevens?

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht van haar gegevens aan Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Daarna is Veilig Thuis Amsterdam Amstelland verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens.

Geweld stopt niet vanzelf

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Veilig Thuis is er als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Deze website is de eerste stap naar hulp en advies. Je kunt bij Veilig Thuis terecht! Heb je een vraag, wil je weten wat je moet doen, zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? Bekijk de website of bel met 0800-2000 voor (anoniem) advies.