voor inwoners, met gemeenten

Financieel misbruik is het ongeoorloofd gebruik van bezittingen van een oudere. Diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging zijn voorbeelden van financieel misbruik. Financieel misbruik begint meestal klein, maar kan ernstige vormen aannemen.

Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik? Let dan op de volgende signalen:

  • onverklaarbare geldopnames of kosten
  • betaalachterstand: huur/hypotheek, energie, overige rekeningen
  • geldgebrek
  • ontbreken/verdwijnen van waardevolle spullen
  • brieven van incassobureaus

Denkt u dat er sprake is van financieel misbruik? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat.  Zij bieden hulp, advies en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt ook anoniem bellen.