voor inwoners, met gemeenten

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.

Eergerelateerd geweld kent verschillende uitingen en gradaties van ernst, bijvoorbeeld dreigen, grote psychische druk, beperken vrijheden, controleren, isoleren, genezingsrituelen en bezweringen (gedwongen) abortus/afstand van een kind, lichamelijk geweld, gedwongen huwelijk, huwelijkse gevangenschap, verstoting, achterlaten in het buitenland, (vrouwelijke genitale) verminking, gedwongen worden tot zelfmoord, eermoord.

Meer informatie? Lees hier.

Huwelijksdwang en achterlating

Wat is huwelijksdwang?

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als een of beide partners onder grote druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Het treft vooral meisjes en vrouwen, maar ook wel mannen. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.

Huwelijksdwang kent een glijdende schaal van zachte drang (op iemand inpraten) tot onder dreiging van of toepassing van geweld iemand dwingen met de geselecteerde partner te trouwen. En veelal de dwang om op jonge leeftijd te trouwen.

Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, maar naar schatting komt het in Nederland enige honderden tot duizend keer per jaar voor.

Huwelijksdwang kenmerkt zich door:

  • geen vrije partnerkeuze;
  • geen vrije keuze huwelijksleeftijd;
  • slachtoffer in afhankelijke positie (financieel, sociaal en/of juridisch);
  • slachtoffers zijn veelal jonge meisjes, vrouwen, maar ook wel mannen.

Meer informatie? Lees hier

Wat is achterlating?

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Meestal treft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of zonder kinderen).

Het gebeurt op initiatief van de, ouder(s), echtgenoot en/of familie. Paspoort en verblijfsvergunning worden afgenomen om terugkeer naar Nederland te verhinderen. Achterlating tast de fundamentele rechten van de mens aan en geldt als een vorm van (strafbaar) geweld.

Meer informatie?  Lees hier of bekijk het filmpje:

Jongeren

Ben je bang dat een vriendin of vriend of iemand uit je familie wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten, of is dat al gebeurd? Lees dan hier over wat jij kunt doen om haar of hem te helpen.

Hulp nodig? Voor jezelf of voor een ander

Heb je te maken met eergerelateerd geweld? Of ken je iemand die hiermee te maken heeft? Bij Veilig Thuis werken mensen met wie je hierover goed kunt praten. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Je kunt ook anoniem bellen.

Vanuit het buitenland kun je niet met ons 0800-2000 nummer bellen. Bel vanuit het buitenland naar 00 31 35  6991199 of mail naar contact@veiligthuisgv.nl.In het buitenland: Hulp nodig in het buitenland? Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het 24/7 Contact Center van Buitenlandse Zaken