voor inwoners, met gemeenten

Huiselijk geweld kenmerkt zich door fysiek, emotioneel/ psychisch of seksueel geweld in de huiselijke omgeving. Maar ook dating violence, kind-oudermishandeling en (ex-)partnergeweld worden hiertoe gerekend. Daarnaast zijn uitbuiting en het ontnemen van het recht op zelfbeschikking vormen van huiselijk geweld.

Plegers zijn vaak (ex)partners, gezins- of familieleden of een huisvriend(in). Slachtoffers van huiselijk geweld zijn zowel vrouwen als mannen. Ook kinderen die ‘slechts’ getuige zijn, noemen we slachtoffers, omdat ze het geweld zien en of horen. Dit kan traumatische gevolgen hebben.

Veilig Thuis is er voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen. We kunnen goed inschatten wat in een bepaalde situatie het beste is om te doen. Met een advies kun je vaak al veel bereiken.

Veilig Thuis werkt samen met allerlei hulpverleners in de omgeving. En, in overleg met het slachtoffer, kunnen we contact opnemen met de politie. We helpen met het maken van een plan voor de veiligheid van het slachtoffer en van eventuele kinderen in het gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkst.

Praten over huiselijk geweld is moeilijk, maar er zijn mensen met wie je hierover goed kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Je kunt ook anoniem bellen.