voor inwoners, met gemeenten

Professionals kunnen voor training en voorlichting over (de meldcode van) huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling terecht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Wij richten ons voornamelijk op training van en voorlichting voor professionals binnen onze eigen regio (Gooi en Vechtstreek).

Neem hiervoor contact op met contact@veiligthuisgv.nl ter attentie van Catelijne van der Hoeven of bel met (035) 699 11 99 en vraag naar Catelijne van der Hoeven.