voor inwoners, met gemeenten

Voorkoming van huwelijksdwang en achterlating vereist dat je als professionals alert bent op signalen en deze bespreekt met je leerling of cliënt. Maar hoe herken je de signalen?

Hoe herken je de signalen van huwelijksdwang en achterlating?

Bekijk hier het filmpje:

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Dit stappenplan helpt een weloverwogen beslissing te nemen. Vormen van eergerelateerd geweld vallen onder de meldcode. Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie signaleren deze vormen van geweld. Meer informatie over eergerelateerd geweld en de meldcode.

Hulp nodig?

in Nederland:
Bel 0800-2000
Bij acuut gevaar bel: 112

Hulp nodig?

In het buitenland:
Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het
24/7 Contact Center van Buitenlandse Zaken