voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis kan gericht advies geven aan professionals. Hierbij blijft de cliënt anoniem. Met alle vragen rondom huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling kunt u bij Veilig Thuis terecht. We denken met u mee over bijvoorbeeld de aard en ernst van de signalen, over hoe u het kind/de volwassene kunt benaderen of in gesprek kan gaan met ouders of welke hulp u aan kind en/of ouders of volwassene(n) kunt bieden.

Als professional kunt u ook voor ondersteuning bij ons terecht. Veilig Thuis kan dan op verzoek van een professional aanwezig zijn bij een gesprek met een cliënt. Veilig Thuis kan helpen om het gesprek in goede banen te leiden en afspraken te maken en te borgen om de situatie weer veilig te maken. Uw cliënt wordt door u vooraf op de hoogte gesteld als een medewerker van Veilig Thuis bij het gesprek aanwezig is.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft een speciaal telefoonnummer voor professionals: (035) 699 11 99.
Dit nummer is 24/7 bereikbaar.