voor inwoners, met gemeenten

Deze informatie is samengesteld door de Expertgroep Trauma, gefaciliteerd door Regio Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis heeft geen aandeel in deze informatie. Deze pagina is opgezet om kennis en informatie over behandeling te delen met inwoners en verwijzers.

Wat is trauma?

Mensen die huiselijk geweld, seksueel geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt kunnen last hebben van trauma. We spreken van trauma als iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

Trauma kan ontstaan als gevolg van een eenmalige gebeurtenis, een serie gebeurtenissen of langdurig onveilige of levensbedreigende omstandigheden. Trauma ontstaat als de individu niet in staat was de emotionele effecten van de gebeurtenis te verwerken (aanwezig te blijven, te begrijpen wat er gebeurt, gevoelens te integreren of betekenis te geven aan de ervaringen).

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een eenmalige traumatiserende ervaring en chronische traumatiserende ervaringen (ontwikkelingstrauma) in de baby- en kindertijd. Traumatische ervaringen hebben invloed op hoe we op ons gemak zijn, zowel lichamelijk, psychisch als in relatie met anderen.

Door overweldigende ervaringen kan het zenuwstelsel ‘te strak afgesteld’ komen te staan, als een rookmelder die te snel afgaat. Dat uit zich in de vorm van continue alertheid, spanning of angst, óók als er geen gevaarlijke situatie is.

Resultaat is dat we de wereld als een onveilige plek beleven en ons gedrag daar –onbewust– op afstemmen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:

  • Chronische stress.
  • Schaamte- en schuldgevoelens.
  • Het onbestemde gevoel dat er ‘iets mis is met je’.
  • Ontwijken van intimiteit en wat leidt tot een eenzaam gevoel.
  • Plotselinge woede-uitbarstingen, angst- en paniek aanvallen of bevriezing bij schrik en confrontatie.
  • Verlies van levenslust; een leeg gevoel van binnen.
  • Veel malende gedachten en/of flashbacks.
  • Moeite met het aangeven van grenzen en behoeften.
  • Overgevoeligheid voor o.a. geluid of licht.
  • Verslavingsgevoeligheid. 

Hoe werkt een doorverwijzing?

Bij psychische klachten na een ingrijpende ervaring kun je eerst terecht bij de huisarts. Deze verwijst je vervolgens door naar de basis GGZ of (eventueel) naar de gespecialiseerde GGZ.

Bij wie kan ik terecht? / Naar wie kan ik een cliënt doorverwijzen?

In de Regio Gooi en Vechtstreek zijn er diverse aanbieders van traumabehandeling voor kinderen en volwassenen die huiselijk geweld, kindermishandeling en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Klik hier om een aanbieder van trauma behandeling te vinden.

Klik hier voor methodes