voor inwoners, met gemeenten

Wanneer er een melding is gedaan bij Veilig Thuis, maakt Veilig Thuis een dossier aan (wanneer u anoniem voor een advies belt, wordt er geen dossier op uw naam aangemaakt!). In uw dossier worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen. De medewerkers verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast worden in het dossier onder andere gespreksverslagen met u, betrokken professionals en andere betrokkenen geregistreerd.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is verplicht om zorgvuldig met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan. In het Privacyreglement staat beschreven hoe er omgegaan wordt met de gegevens van alle betrokkenen en wie welke gegevens mag inzien.