voor inwoners, met gemeenten

Slachtoffers van (ex)partnergeweld met bescherming van contact-, locatie- en/of gebiedsverbod

Mijn naam is Irma Cleven en ik ben werkzaam als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Nederland is er weinig onderzoek gedaan naar hoe slachtoffers van (ex-)partnergeweld het proces van oplegging, naleving en handhaving ervaren. De omstandigheden waarin geweld plaatsvindt, de reacties hierop en welke hulp u nodig heeft kunnen verschillen. In mijn onderzoek “Verwachtingen van en ervaringen met strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden” wil ik slachtoffers hierover zelf aan het woord laten. Met de resultaten van dit onderzoek kan de manier van oplegging en handhaving worden verbeterd. Zo kunnen slachtoffers van (ex-)partnergeweld in de toekomst beter worden geholpen.

Wat houdt deelname voor u in?

Het onderzoek bestaat uit een interview met open vragen. Daarom varieert de duur doorgaans tussen 1,5 – 2 uur. Het interview kan plaatsvinden op een datum en tijdstip naar uw voorkeur. In verband met Covid-19 kan het zowel online als fysiek plaatsvinden. In geval van een fysiek interview zullen er in overleg gepaste maatregelen worden getroffen. Daarnaast worden gegevens vertrouwelijk verwerkt. Deze zullen niet tot de deelnemers te herleiden zijn. Aanmelden kan tot en met juli ’22. U kunt zich ook op een later tijdstip nog aanmelden, zolang het verbod niet langer dan een maand is verlopen.

Waarom deelnemen?

Het doel van dit onderzoek is de ervaringen van slachtoffers in kaart brengen. Vervolgens worden de bevindingen verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Beleidsmakers lezen deze artikelen om beleid en praktijk te beoordelen en te verbeteren. Daarnaast zal ik bevindingen presenteren en verspreiden via vakbladen. Kortom, met deze kennis kan de manier van oplegging en handhaving worden verbeterd. Zo kunnen slachtoffers in de toekomst beter worden geholpen. Een deelnemer vertelt:

‘Mijn deelname heb ik als prettig ervaren, rustig gesprek en ruimte voor vragen. Het is goed dat er onderzoek gedaan wordt. Zodat slachtoffers niet vergeten worden en hun kant van het verhaal ook gehoord wordt en er onderzoek gedaan wordt naar wat er beter kan in de toekomst.‘

Meer informatie of deelnemen?

Dat kan door mij een sms (06 18 81 80 56) of e-mail te sturen naar cleven@law.eur.nl, met als onderwerp ‘onderzoek’. Dan neem ik contact met u op. U ontvang dan eerst vrijblijvend informatie en hoeft later pas over deelname te beslissen. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.victimologie.nl/netwerkleden/onderzoek_irma_cleven/.

 

Erasmus University Rotterdam