voor inwoners, met gemeenten

Wij delen onze expertise graag met professionals en bewoners van de Gooi en Vechtstreek. Wij geven over verschillende onderwerpen voorlichting die samenhangen met huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Ook zijn we beschikbaar om:

  • Mee te denken over visievorming binnen organisaties over de aanpak van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling
  • Deel te nemen aan discussiepanels, workshops of symposia waar behoefte is aan expertise over geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Campagnes en diverse netwerkbijeenkomsten te organiseren om de bewustwording over huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling te vergroten.

Voor meer informatie over voorlichting kunt u telefonisch contact met ons opnemen via (035) 699 11 99.