voor inwoners, met gemeenten

Wanneer Veilig Thuis na een melding een vermoeden heeft dat één of meer personen onveilig zijn, heeft Veilig Thuis van de overheid de wettelijke bevoegdheid gekregen om ook zonder toestemming van de betrokkenen informatie op te vragen bij professionals. Het doel hiervan is vaststellen óf er sprake is van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Indien hier sprake van is maakt Veilig Thuis afspraken om de situatie voor iedereen weer veilig te maken.

Veilig Thuis stelt betrokkenen altijd op de hoogte waar en bij wie informatie is opgevraagd. Betrokkenen ontvangen een verslag van het onderzoek met daarin de conclusie en eventuele afspraken en adviezen.