voor inwoners, met gemeenten

Sinds 2013 geldt de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie.

De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Het is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze mishandeling vermoeden, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling.

De Rijksoverheid ontwikkelde een toolkit met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bekijk de toolkit.