voor inwoners, met gemeenten

Alle medewerkers van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek hebben geheimhoudingsplicht. Het intern verstrekken van cliëntgegevens is voor medewerkers uitsluitend toegestaan voor zover dit voor hun taak noodzakelijk is. Bovendien moet het delen van de informatie in het belang zijn van de voortgang van de hulpverlening en de administratieve afwikkeling daarvan.

Het extern verstrekken van cliëntgegevens vindt alleen plaats in het belang van de voortgang van de hulpverlening en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de cliënt.  Indien er een zorgmelding wordt gedaan, worden de betrokkenen hierover geïnformeerd.