voor inwoners, met gemeenten

Professionals kunnen voor training en voorlichting over huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling terecht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Neem hiervoor contact op met contact@veiligthuisgv.nl of bel met (035) 699 11 99.