voor inwoners, met gemeenten

Als er sprake is van een crisissituatie kunt u bellen met Veilig Thuis. De Crisisdienst is buiten kantooruren telefonisch bereikbaar. Wanneer het nodig is gaat Veilig Thuis naar de betrokkenen toe om een inschatting van de situatie te maken. Veilig Thuis bekijkt  wat er aan de hand is, waardoor de crisis is ontstaan en wat direct moet gebeuren om de situatie weer  veilig te maken.

Als er kinderen betrokken zijn bij de situatie dan wordt ook met hen gesproken en wordt een zo veilig mogelijke situatie gecreëerd.

Veilig Thuis maakt samen met de betrokkenen een plan om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Om de rust te herstellen en hulp op gang te brengen is het soms nodig dat u of een ander gezinslid tijdelijk ergens anders verblijft. Ook hiervoor geldt dat met elkaar bekeken wordt wat de meest passende oplossing is. Bij voorkeur wordt een plek gezocht in het netwerk van betrokkenen. In het uiterste geval kan er een plek in een crisisopvang gezocht worden. U wordt geholpen om zo snel mogelijk weer naar een veilige situatie terug te keren.

Regelmatig zijn ook kinderen betrokken bij een onveilige situatie of crisis. In sommige gevallen wordt de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om de situatie te beoordelen. Indien nodig vraagt de Raad voor de Kinderbescherming een uitspraak van de rechter in de vorm van een Voorlopige Ondertoezichtstelling. Dit houdt in dat er gedwongen hulp wordt ingezet.

Wanneer sprake is van huiselijk geweld kunnen politie en Veilig Thuis een huisverbod aanvragen. Eén van de partners of gezinsleden moet dan het huis verlaten, zodat de situatie thuis niet nog verder uit de hand loopt. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan soms verlengd worden tot maximaal 28 dagen. Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.