voor inwoners, met gemeenten

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld kunnen politie en Veilig Thuis een huisverbod aanvragen. Eén van de partners of gezinsleden moet dan het huis verlaten, zodat de situatie thuis niet nog verder uit de hand loopt. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan soms verlengd worden tot maximaal 28 dagen. Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.