voor inwoners, met gemeenten

Om de rust te herstellen en hulp op gang te brengen is het soms nodig dat u of een ander gezinslid tijdelijk ergens anders verblijft. Ook hiervoor geldt dat met elkaar bekeken wordt wat de meest passende oplossing is. In het uiterste geval kan er een plek in een crisisopvang gezocht worden. U wordt geholpen om zo snel mogelijk weer naar een veilige situatie terug te keren.

Regelmatig zijn ook kinderen betrokken bij een onveilige situatie of crisis. In sommige gevallen wordt de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om de situatie te beoordelen. Indien nodig vraagt de Raad voor de Kinderbescherming een uitspraak van de rechter in de vorm van een Voorlopige Ondertoezichtstelling. Dit houdt in dat er gedwongen hulp wordt ingezet.