Signalen

voor inwoners, met gemeenten

Hoe herken ik huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Signalen van huiselijk geweld zijn soms moeilijk te zien en worden dan niet herkend.

Er is een signalenkaart waarin een overzicht staat met signalen per leeftijdsgroep die mogelijk wijzen op huiselijk geweld.