voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. U kunt hier terecht voor meldingen, advies en consult om:

  • een inschatting te maken van de ernst van de situatie en de problemen in het gezin
  • te overleggen hoe u vermoedens met de cliënt bespreekbaar maakt
  • te overleggen welk hulpaanbod aansluit bij de hulpvragen en u te ondersteunen bij het organiseren daarvan

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft een apart telefoonnummer voor professionals: (035) 699 11 99. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Professionals kunnen voor training en voorlichting over huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling terecht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.