voor inwoners, met gemeenten

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Eén of soms alle twee de huwelijkspartners willen niet trouwen, maar worden gedwongen.
Achterlating betekent dat vrouwen, kinderen of (homoseksuele) mannen tegen hun wil en zonder papieren worden achtergelaten in het land van herkomst. Vaak gebeurt dit tijdens vakanties als ze al in het land van herkomst zijn. Mannen laten hun vrouw achter. Ouders laten hun kinderen achter. De redenen van achterlating zijn heel verschillend: een man die snel af wil van zijn vrouw, angst dat vrouw en/of kinderen teveel blootstaan aan westerse invloeden of angst dat de eer van de familie geschonden wordt.

Huwelijksdwang en achterlating horen niet thuis in onze samenleving. Het is in strijd met de rechten van de mens en is strafbaar.

Praten over huwelijksdwang en achterlating is moeilijk, maar er zijn mensen met wie je hierover goed kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Je kunt ook anoniem bellen.

Vanuit het buitenland kun je niet met ons 0800-2000 nummer bellen. Bel vanuit het buitenland naar 00 31 35  6991199 of mail naar contact@veiligthuisgv.nl