voor inwoners, met gemeenten

Seksueel geweld is een breed begrip. Het gaat onder andere om aanranding, verkrachting en incest, maar ook om vormen van seksuele chantage (bijvoorbeeld een naaktfoto die zonder uw toestemming gedeeld wordt via social media). Ook is er bij seksueel geweld vaak sprake van bedreigen, uitschelden of chanteren.

Met seksueel geweld geconfronteerd worden kan zeer schokkend zijn en kan verschillende consequenties met zich meebrengen. Zo kan het slachtoffer wantrouwend zijn tegenover de omgeving, moeite hebben met grenzen stellen op het gebied van seksualiteit en zich niets waard voelen. Slachtoffers zwijgen uit schaamte soms jarenlang over hun ervaringen en wachten met hulp vragen.

Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Movisie publiceerden een whitepaper over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld. Daarin leest u meer over de verschillende vormen van seksueel geweld.

Seksueel geweld komt vaker voor dan u denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat.  Zij bieden hulp, advies en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt ook anoniem bellen.