voor inwoners, met gemeenten

Partnergeweld zijn gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere partner te controleren en te domineren. Het gaat om fysieke en/of psychische agressie, bedreigingen of geweldplegingen. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar kan ook bij andere familieleden schade veroorzaken.

Op uitbarstingen van geweld volgen meestal beloftes dat het nooit meer zal gebeuren. Vaak gebeurt het daarna helaas alsnog en houdt het niet vanzelf op. De meeste geweldplegers beloven regelmatig beterschap en er zijn periodes waarin de relatie goed lijkt. Het tegendeel blijkt echter vaak het geval te zijn. In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt is sprake van een bepaalde cyclus of geweldsspiraal. Dat betekent dat als het geweld vaker voorkomt, het meestal ook steeds ernstiger wordt.

Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan u denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Het is geen privé- of relatieprobleem, huiselijk geweld is een strafbaar feit! Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat.  Zij bieden hulp, advies en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt ook anoniem bellen.