voor inwoners, met gemeenten

Oudermishandeling door een kind is een vorm van huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen, waarbij een ouder te maken kan krijgen met een vorm van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Moeders lopen vaak een groter risico om mishandeld te worden door hun kind dan een vader. Als kinderen herhaaldelijk psychisch en/of lichamelijk geweld plegen, is er sprake van een gedragsprobleem. De plegers zijn vaak tussen de 13 en 24 jaar.

Ouders zijn veelal geneigd om het agressieve gedrag van hun kind goed te praten, Uit de praktijk blijkt dat ouders het lastig vinden om actie te ondernemen om het geweld te stoppen. Dit is onder andere vanwege de angst dat een aangifte of melding bij de politie gevolgen kan hebben voor het kind. Het geweld blijft echter plaatsvinden en kan met de tijd zelfs heftiger worden. Tevens kan het de onderlinge band op lange termijn ernstig beschadigen. Partners weten vaak geen raad met de situatie en vinden weinig steun bij elkaar.

Oudermishandeling door een kind is geen normaal gedrag. Vaak is er sprake van een gedragsprobleem. Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat.  Zij bieden hulp, advies en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt ook anoniem bellen.