voor inwoners, met gemeenten

Eergerelateerd geweld is geweld dat wordt gepleegd omdat de familie-eer is aangetast. Dit kan elke vorm van geweld zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mishandeling, verminking, aanzetten tot zelfmoord, verstoting of uithuwelijking. Eerwraak is de meest extreme vorm, omdat het slachtoffer dan vermoord wordt. Vaak zijn meisjes en vrouwen het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Eergerelateerd geweld heeft geen religieuze basis, maar hangt samen met specifieke, culturele en sociale ‘regels’ binnen bepaalde groepen. Uit deze groepen komen dan ook de daders die zich verplicht voelen om te handelen naar deze ‘regels’ om zo hun (familie)eer te redden.

Heeft u te maken met eergerelateerd geweld? Of kent u  iemand die hiermee te maken heeft? Bij Veilig Thuis werken mensen met wie u hierover goed kunt praten. Is er direct gevaar, bel dan met 112. Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 als er geen direct gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week. Je kunt ook anoniem bellen.

Vanuit het buitenland kunt u niet met ons 0800-2000 nummer bellen. Bel vanuit het buitenland naar 00 31 35  6991199 of mail naar contact@veiligthuisgv.nl