Alle cliënten van Veilig Thuis hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg*) – vertrouwenspersonen voor de Jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van Veilig Thuis.

* De aanduiding ‘Jeugdzorg’ in de naam betekent niet dat er een leeftijdsbeperking van kracht is. Het AKJ neemt dus ook klachten in behandeling van cliënten die ouder zijn dan 18 jaar.  

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek over uw klacht met Veilig Thuis.

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Brochure

Download hier de AKJ algemene brochure